Screenshoty

Příklady uživatelského rozhraní a dialogových oken.

Pošta

Jednoduché a intuitivní rozmístění.


Hlavní obrazovka emailového klienta 1

Rozmístění s panelem zpráv vpravo

Hlavní obrazovka emailového klienta 2

Rozmístění s panelem zpráv dole

Nová zpráva

Okno nové zprávy

Kalendář

Snadno přizpůsobitelný kalendář s mnoha různými náhledy.


Kalendář v měsíčním pohledu

Měsíční náhled na kalendář

Kalendář v týdenním pohledu

Týdenní náhled na kalendář

Kontakty

Jednoduchá správa kontaktů přes několik různých předdefinovaných a volitelných pohledů.


Pohled vizitka aplikovaný na vaše kontakty

Kontakty v pohledu vizitka

Detailní pohled na kontakt

Detailní pohled na uložený kontakt

Chat

Chat integrovaný přímo v aplikaci eM Client nebo vyčleněný do samostatného okna.


Chatové kontakty v boční liště

Kontakty chatu v liště na pravé straně

Nový chat v odděleném okně

Nové okno chatu

Dialogy

Dialogová okna zobrazující proces nastavení nového účtu.


Nastavení nového emailového účtu

Tvorba nového účtu pomocí automatického nastavení

Služby nového účtu

Výběr požadovaných služeb pro nový účet

Import dat do nového účtu

Tvorba nového účtu a import dat z jiného softwaru

Motivy

eM Client podporuje barevné motivy.


Moderní motiv - jednoduchý a čistý

Moderní - jednoduchý a čistý, bez designových prvků navíc

Klasický motiv -  dobrá přehlednost

Klasický - s důrazem na oddělení jednotlivých sekcí v rozmístění

Růžový motiv - barevná variace moderního motivu

Růžový - barevná variace moderního motivu