Screenshoty

Příklady uživatelského rozhraní a dialogových oken

Pošta

Jednoduché a intuitivní rozmístění s podporou motivů (vizte níže)
Email client main window 1

Rozmístění s panelem zpráv vpravo

Email client main window 2

Rozmístění s panelem zpráv dole

New email message

Okno nové zprávy

Kalendář

Snadno přizpůsobitelné rozhraní s mnoha různými náhledy
Calendar in month view

Měsíční náhled na kalendář

Calendar in work week view

Týdenní náhled na kalendář

Kontakty

Jednoduchá správa kontaktů přes několik různých předdefinovaných a volitelných pohledů
Business cards view of contacts

Kontakty v pohledu vizitka

Details view of a contact

Detailní pohled na uložený kontakt

Chat

Chat integrovaný přímo v aplikaci eM Client nebo vyčleněný do samostatného okna
Chat contacts in sidebar

Kontakty chatu v liště na pravé straně

New chat as a separate window

Nové okno chatu

Dialogy

Dialogová okna zobrazující proces nastavení nového účtu
New email account setup

Tvorba nového účtu pomocí automatického nastavení

New account services

Výběr požadovaných služeb pro nový účet

Import data to the new account

Tvorba nového účtu a import dat z jiného softwaru

Motivy

eM Client podporuje barevné motivy
Modern theme - simple and clean

Moderní - jednoduchý a čistý, bez designových prvků navíc

Classic theme -  good readability

Klasický - s důrazem na oddělení jednotlivých sekcí v rozmístění

Pink theme - modern theme's color variation

Růžový - barevná variace moderního motivu