Funkce umělé inteligence

eM Client poskytuje funkce pro vytváření e-mailů generováním textů a jejich úpravy, pomocí umělé inteligence. Aktuálním poskytovatelem umělé inteligence pro eM Client je ChatGPT.
Funkce umělé inteligence budou v aplikaci eM Client dostupné pouze s aktivním předplatným doplňku AI.

V tomto článku se budeme zabývat tím, kde se AI používá, jak ji vypnout nebo zapnout a její bezpečností.

Je AI v aplikaci eM Client bezpečná?

Funkce AI v aplikaci eM Client slouží k pomoci při generování nových zpráv, odpovědí, při optimalizaci textu zpráv a podobných činnostech, které souvisejí s úpravou textu.

eM Client nikdy neodesílá texty nebo dotazy na server bez vynucení této funkce uživatelem - pomocí tlačítek Odpovědět umělou inteligencí nebo AI tlačítkem. Nikdy nebude sám od sebe shromažďovat a odesílat obsah zpráv.

Informace použité pro generování nebo úpravu textu jsou odesílány pouze poskytovateli umělé inteligence a eM Client je nikde neukládá ani nezaznamenává. Vždy se budeme snažit co nejvíce chránit Vaše data a soukromí.

Jak AI v eM Clientovi funguje?

Toto jsou funkce AI aktuálně dostupné v aplikaci eM Client:

 • Odpovědět umělou inteligencí

  eM Client: Odpovědět umělou inteligencí
  eM Client: Odpovědět umělou inteligencí

  Pomocí tlačítka Odpovědět umělou inteligencí můžete okamžitě připravit odpověď na vybranou zprávu. Program převezme obsah vybrané zprávy a použije jej jako základ pro odpověď - můžete však nastavit některé konkrétní příkazy, co má odpověď obsahovat.
  Obecná odpověď potvrdí body uvedené v původním e-mailu, ale můžete také určit, zda je třeba vypracovat děkovný e-mail uvést, že Vás položky nebo události uvedené ve zprávě nezajímají, dotázat se na další podrobnosti nebo vysvětlit, že je potřeba zprávu zaslat někomu jinému.

  Po vypracování odpovědi můžete samozřejmě, ještě před odesláním, provádět jakékoliv úpravy.

 • AI v Nové zprávě

  eM Client: AI v Nové zprávě
  eM Client: AI v Nové zprávě

  V okně Nová zpráva můžete použít funkci umělé inteligence pomocí tlačítka AI. Můžete vygenerovat nový text na základě ničeho nebo v případě odpovědi či přeposlané zprávy vybrat myší pouze část původního textu a poté kliknout na tlačítko AI.

  Vybraný text se automaticky vloží do pole Pokyny pro umělou inteligenci, kam můžete také zadat svůj základní text nebo výzvu, kterou chcete pro vygenerovaný text vytvořit.

  Pomocí možností Generovat text můžete vybrat, co je potřeba s vloženým nebo napsaným textem udělat (udělat z něj shrnutí, přeformulovat text, prodloužit ho a další), pomocí Možnosti můžete určit další podrobnosti (například tón nebo délku zprávy). Klepnutím na tlačítko Start odešlete výzvu na server.

  eM Client: Okno pro vytvoření AI textu
  eM Client: Okno pro vytvoření AI textu

  Jakmile budete s vygenerovaným textem spokojeni, klikněte na tlačítko Přijmout a zavřít a text se vloží do připravené zprávy.

Jak AI vypnout

Funkci umělé inteligence můžete vypnout v Menu > Nastavení > Pošta > Umělá inteligence.
Vypnutím této funkce schováte veškerá AI tlačítka v uživatelském rozhraní, aby nedošlo k jejich použití nedopatřením.

eM Client: Nastavení umělé inteligence
eM Client: Nastavení umělé inteligence

Pokud používáte firemní licenci, lze umělou inteligenci vypnout vzdáleně pro všechna zařízení pomocí Správce Licencí.