9 srp 2023

Jak obnovit zálohu v aplikaci eM Client

Jednoho dne se může stát, že zakopnete, rozlijete si na počítač kávu a navždy ztratíte svá důležitá data. Nebo možná kliknete na špatné tlačítko a omylem si vše smažete. Obnovení e-mailů, kontaktů, poznámek, zpráv a úkolů se může jevit jako náročný úkol, ale pokud jste si data zálohovali, postačí k tomu ve skutečnosti jen několik jednoduchých kroků.

Uživatelé, kteří se již naučili, jak svá data v aplikaci eM Client automaticky zálohovat, mají možnost obnovit si je z poslední zálohy. Obnovení zálohy zajistí, že opět získáte přístup ke všem důležitým datům uložených v aplikaci eM Client. Náš průvodce vás provede možnostmi, jak se ke svým datům opět dostat.

How to restore backup

Obnovení ze zálohy

Základní proces obnovy dat v aplikaci eM Client je snadný. Při obnově zálohy postupujte podle následujících kroků:

 • Spusťte aplikaci eM Client.
 • Klikněte na Menu > Soubor > Obnovit.
 • Pokud jste si dříve vytvořili více souborů s různými zálohami, vyberte soubor se zálohou, kterou chcete obnovit. Pokud máte pouze jeden soubor se zálohou, bude vybrán automaticky.
 • Zobrazí se vyskakovací okno s potvrzením obnovení. Obsahuje varování, jež vysvětluje, že v případě obnovení může dojít ke ztrátě dat od vytvoření poslední zálohy. Pokud chcete pokračovat, klikněte na tlačítko Ano.
 • Aplikace eM Client se během procesu obnovy automaticky zavře a restartuje.

Jakmile je tento proces dokončen, měl by eM Client obsahovat všechna data, které byla zahrnuta ve vybrané záloze. Pokud jste připojeni k internetu, budete moci kromě dat z obnovené zálohy vidět velmi rychle i všechny nové příchozí zprávy a ostatní synchronizovaná data.

Obnovení v offline režimu

Data ze synchronizovaných účtů, která již byla ze serveru omylem odstraněna, mohou být stále dostupné v záloze. Pokud máte povoleno automatické zálohování; vaše data budou obnovena do doby, kdy jste byli naposledy online a byla provedena záloha. Chcete-li obnovit zálohu v offline režimu, postupujte podle následujících kroků:

 • Přejděte do nabídky Menu > Soubor > Obnovit.
 • Vyberte příslušný soubor se zálohou a spusťte obnovu.
 • Po vypnutí aplikace podržte stisknutou klávesu Ctrl - zobrazí se dotaz, zda chcete aplikaci spustit v režimu offline.

Po dokončení obnovy si budete moci prohlédnout všechny zprávy, události kalendáře, kontakty, poznámky a úkoly z doby, kdy jste byli naposledy online a byla provedena záloha vašich dat. Obnovení v normálním online režimu nahradí obnovená data ze zálohy novými ze serveru. Server totiž obsahuje nejnovější data, takže mají přednost a okamžitě se začnou synchronizovat - po počáteční synchronizaci by bylo vše smazáno. Pokud data ze zálohy obnovíte s aplikací v offline režimu, máte čas si zprávy buď exportovat do souborů, nebo je zkopírovat do místních složek a až pak pokračovat v synchronizaci aktuálních dat.

Data exportujte pomocí Menu > Soubor > Exportovat. Případně můžete konkrétní položky vybrat a poté je přetáhnout do složek ve vašem zařízení.

Jak obnovit data přejmenováním původní databáze

Přejmenování výchozí databáze umožňuje zachovat kopii původních dat. Jednou z výhod zachování kopie databáze je, že může být v budoucnu užitečná při obnově aplikace eM Client, pokud se něco pokazí a aplikace se nenačte. Před přejmenováním databáze zkontrolujte, zda eM Client neběží ve správci úloh systému. Je nezbytné, aby aplikace před zahájením celého procesu nebyla spuštěna.

Po zavření eM Client je třeba k přejmenování databáze provést následující kroky:

 • V systému Windows přejděte do C:\Users\%username%\AppData\Roaming\eM Client
 • V systému macOS přejděte do složky /Users/User Name/Library/Application Support/eM Client
 • Poté změňte název z "eM Client" na jiný a uložte.

Po tomto procesu program vytvoří novou složku eM Client, aby aplikace mohla začít pracovat s novou databází. K čemu to může být dobré? Při obnově ze zálohy v určitých situacích potřebujete jen pár zpráv nebo malou část dat ze zálohy. V takovém případě můžete provést částečné obnovení dat a pro tento proces je zapotřebí přejmenovaná databáze. Mít informace uložené v konkrétní přejmenované databázi vám dává možnost provést jen částečnou obnovu: exportovat pouze položky, která potřebujete, a pak je jednoduše vrátit do aktuální databáze.

Jak provést částečné obnovení

Pokud ze zálohy potřebujete pouze některá data a nechcete nahradit všechna, máte možnost provést částečnou obnovu. Pro zahájení částečné obnovy je nezbytné znát postup obnovy v režimu offline a změny umístění databáze. Zde jsou uvedeny následující kroky:

 • Začněte přejmenováním databáze (například na "eM Client 1").
 • Spusťte aplikaci eM Client na vašem počítači - vytvoří novou prázdnou databázi pod výchozím názvem složky "eM Client".
 • Obnovte data ze zálohy. Tuto akci doporučujeme dokončit v režimu offline, aby se během procesu nestahovaly nové zprávy.
 • Vyhledejte data, která chcete obnovit. Data exportujte prostřednictvím nabídky Menu > Soubor > Exportovat nebo je uložte pomocí kliknutím pravého tlačítka myši > "Uložit jako".
 • Vypněte aplikaci eM Client.
 • Odstraňte databázi, do které jste data obnovili, s názvem "eM Client".
 • Přejmenujte starou databázi ("eM Client 1") zpět na výchozí název ("eM Client").
 • Spusťte aplikaci eM Client - tím se načte zpět vaše původní databáze.
 • Nakonec naimportujte data, která jste exportovali, prostřednictvím nabídky Menu > Soubor > Importovat nebo uložená data přetáhněte zpět do aplikace eM Client myší.

Částečné obnovení je způsob, jak vrátit konkrétní data zpět do aplikace eM Client, aniž by došlo ke ztrátě aktuální databáze. Není to vždy ideální volba pro každou situaci, ale částečná obnova je řešením pro uživatele, kteří chtějí obnovit pouze pár konkrétních, ztracených položek, aniž by museli měnit své nastavení.

Máte stále dotazy ohledně automatického zálohování nebo obnovení záloh? Obraťte se na naši podporu a nechte si poradit, nebo se podívejte na naše video o automatickém zálohování a dozvíte se více o tom, jak můžete svá data chránit!

Že ještě neznáte eM Clienta?

Vyzkoušejte si ho! Je to zdarma a bez závazků.

Nestačí vám verze zdarma? Kupte si eM Client PRO a získejte:

 • neomezené množství e-mailových účtů

 • neomezené využití pro komerční účely

 • profesionální VIP podporu

 • Sekce Poznámky a Přílohy

 • Odložení příchozích zpráv

 • Hromadná korespondence

 • Odložené odesílání

 • Sledování odpovědi
  a další užitečné funkce.

A mezitím mrkněte na náš YouTube kanál, najdete tam instruktážní videa.