Otázky a Odpovědi

Narazili jste na funkci se kterou si nevíte rady?

Pokud si nevíte rady s některou z funkcí, nebo hledáte, jak nastavit některou z funkcí, připravili jsme pro vás návod, jak nastavit ty nejdůležitejší. Doufáme, že zde najdete tu správnou odpověď. Jestli ne, dejte nám vědět na našem komunitním fóru. Patříte mezi uživatele Pro verze? Využijte VIP podporu pro rychlejší odpověď.


 • Jak mohu používat nové funkce umělé inteligence pro psaní zpráv?

  Tlačítko AI v okně pro psaní zpráv můžete použít buď ke generování zpráv, nebo k jejich úpravě za vás!

  Další podrobnosti si přečtěte na stránce o AI.

 • Jak mohu vypnout funkce umělé inteligence?

  Funkce umělé inteligence můžete vypnout nebo zapnout v sekci menu > Nastavení > Pošta > Umělá inteligence.

 • Jak vypnout kategorie doručené pošty?

  Nastavení kategorií pro jednotlivé složky můžete upravit kliknutím pravým tlačítkem myši v horní části seznamu zpráv a použitím možností "Záložky kategorií". Pomocí možnosti "Skrýt lištu s kategoriemi" můžete odstranit kategorie z této složky nebo si vybrat, které záložky chcete přidat, odebrat nebo zkombinovat.

  Pokud chcete tuto funkci zcela vypnout, můžete tak učinit v sekci menu > Nastavení > Pošta > Kategorie.

 • Jak změnit kategorii zprávy?

  eM Client kategorizuje zprávy na základě vlastního algoritmu, který však samozřejmě nemusí vyhovovat všem.

  Zprávu můžete snadno přetáhnout do požadované kategorie nebo na ni kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost Kategorie a poté konkrétní kategorii, do které chcete tuto zprávu přesunout.

  Změnou kategorie se také vytvoří pravidlo pro tento účet - budoucí zprávy od tohoto kontaktu budou zařazeny do stejné kategorie. Pokud chcete změnit kategorii i pro všechny předešlé zprávy, podržte při přetahování zprávy klávesu SHIFT. Chcete-li změnit kategorii pouze jedné konkrétní zprávy a vyhnout se vytvoření vlastního pravidla, podržte při přetahování zprávy klávesu ALT.

  Jakmile se aplikace eM Client naučí vaše preference, co se týče kategorizace zpráv, nebudou už tyto zkratky tolik potřeba.

 • Co jsou to Rychlé akce?

  Rychlé akce jsou makra, která mohou spojit mnoho různých úloh do jediné zkratky. Rychlé akce můžete používat pomocí klávesové zkratky nebo pomocí tlačítek na horním panelu nástrojů.

 • Co jsou to indikátory nově nepřečtených zpráv?

  Vedle názvů složek a kategorií můžete povolit ukazatele nově přijatých zpráv - ty budou zobrazovat počet nových, nepřečtených zpráv v zavřených složkách, takže si můžete snadno uvědomit, kdy vám právě přišla nová zpráva, a ne jen odhadovat podle ukazatele nepřečtených zpráv.

  Tuto funkci lze povolit nebo zakázat v sekci menu > Nastavení > Pošta > Čtení zpráv (Zobrazit počet nově přijatých zpráv, místo nepřečtených) nebo v sekci menu > Nastavení > Pošta > Kategorie pro kategorie.

 • Jak změním barvu složek?

  Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, vyberte možnost Barva složky a poté vyberte barvu z přednastaveného seznamu nebo nastavte vlastní barvu.

  U složek Gmail se místo toho použije barva štítku, kterou lze nastavit v nabídce menu > Štítky.

 • Jak fungují zmínky?

  Nyní můžete při psaní zpráv použít symbol zavináče (@) a eM Client vám nabídne seznam kontaktů, ze kterého můžete daný kontakt snadno přidat do seznamu příjemců. Tímto způsobem je daný kontakt také zvýrazněn na daném místě zprávy.

  Tato funkce je užitečná při odesílání zprávy více příjemcům, protože můžete rychle rozlišit, která část zprávy je určena komu.

  Je to funkce, která přichází do světa e-mailu z moderních chatovacích služeb.

 • Co jsou to datové soubory?

  Datové soubory jsou samostatné databáze, které lze připojit k programu eM Client - můžete je připojit nebo odpojit podle aktuální potřeby.

  Do nového datového souboru můžete převést jiné soubory zpráv - například soubory PST nebo OST, a to pomocí nabídky menu > Soubor > Importovat nebo připojením přes nabídku menu > Datové soubory.

 • Co jsou "Místní složky"?

  Místní složky jsou složky, které eM Client nesynchronizuje s žádným serverem. Veškerý jejich obsah je uložen lokálně v databázi aplikace. Místní složky je možné používat v případě, že potřebujete uvolnit místo na serveru nebo chcete položky uchránit před výpadkem serveru, případně si je stáhnout pouze pro offline použití. Nezapomeňte, že k tomu můžete použít i funkci 'Stáhnout poštu pro použití offline', která stáhne obsah vybraných IMAP složek nebo celého účtu do lokální databáze aplikace.

  Tyto složky můžete nastavit v Menu > Nastavení > Obecné > Obecné.

 • Co jsou "Oblíbené složky"?

  Oblíbené složky jsou virtuální složky, které obsahují poštu ze všech složek dané kategorie (například z příchozí nebo odchozí pošty, ale i složek s označenými nebo kategorizovanými zprávami). Tato funkce vám tak umožní prohlížet všechnu vaši poštu nezávisle na tom, kolik mailových účtů máte v aplikaci přidaných.

  Tyto složky můžete nastavit v Menu > Nastavení > Obecné > Obecné.

 • Jak mohu změnit umístění databáze?

  V Menu > Nastavení > Obecné > Uložení dat lze upravit výchozí polohu databáze aplikace. Ta je s instalací nastavena na výchozí pozici ve vaší Roaming složce AppData\Roaming (cesta je většinou C:\Users\username\AppData\Roaming\eM Client). Ovšem upozorňujeme, že při změně umístění dat aplikace nepřesouvá data z vaší současné databáze, ale vytvoří databázi novou.

  Pokud chcete data přenést, nejdřív je nutné změnit umístění v Nastavení, zavřít eM Client a pak manuálně přesunout databázi na nově zvolené umístění. Nezapomeňte prosím, že eM Client musí být během celého procesu vypnutý. Ještě než začnete, zkontrolujte Správce úloh a pokud najdete aktivní proces eM Client, nebo mailclient.exe, ukončete jej.

 • Jak si mohu zazálohovat databázi pro přesun dat na jiné zařízení?

  Nejjednodušší způsob jak přenést databázi na jiné zařízené je vytvořit si zálohu stávající databáze přes Menu > Zálohování. eM Client uloží zálohu databáze do složky, kterou definujete v Menu > Nastavení > Obecné > Zálohování. Můžete zde rovněž zapnout možnost automatických záloh v pravidelných intervalech.

  Vytvořenou zálohu můžete přesunout na jiné zařízení dle svého výběru a obnovit ji přes Menu > Soubor > Obnovit.

 • Mohu si nějak změnit interval zálohování nebo naplánovat, aby se zálohování provedlo v daný čas?

  Možnosti nastavení zálohování jsou k dispozici v Menu > Nastavení > Obecné > Zálohování. Můžete si vybrat složku pro ukládání záloh a jakmile vyberete možnost ‘Zapnout periodické zálohování’, můžete si rovněž vybrat jak často chcete zálohovat a kolik záloh si chcete nechat (můžete mít uloženo až 5 záloh).

  Pro změnu času zálohování použijte nástroj Windows “Plánovač úkolů”. Klikněte na knihovnu Plánovače úkolů a uprostřed okna mezi ostatnímy úkoly uvidíte "eM Client Database Backup". Dvojklikem otevřete Vlastnosti a jděte do sekce ‘Triggers’, kde můžete upravit čas a datum plánovaného zálohování.

 • Jak použiji funkci vyhledávání?

  I když používáte funkce jako jsou Pravidla nebo vlastní složky pro usnadnění orientace v mailových účtech a složkách, někdy je těžké najít jeden konkrétní e-mail, proto je často výhodné použít funkci vyhledávání.

  Panel pro vyhledávání najdete v pravého horním rohu - hned nad seznamem přijatých zpráv v aktuální složce. Pole hledání je možné použít pro hledání klíčových slov v hlavičce, těle nebo adrese odesílatele zprávy. Klíčová slova napište do pole hledání a potvrdťe hledání klávesou “Enter”.

  Pokud máte zájem o pokročilejší vyhledávání, napište do panelu vyhledávání “?” a zobrazí se menu, které vám pomůže s hledáním pomocí specifikace dalších parametrů jako umístění klíčových slov, jestli má hledaný mail přílohu, jestli byl přijat/odeslán v určitém čase a pod. Pro ještě víc možností vyberte "Pokročilé vyhledávání".

  Jestli si nepamatujete některou část klíčového slova, můžete použít hvězdičku “*” jako žolíka a nahradit jakýkoliv znak(y). Například, hledání “*ance” vrátí jako výsledek “finance”, ale také “bance” a pod.

  eM Client vždy vyhledává tak, jakoby na konci klíčového slova byl žolík, tzn. “klíčové slovo*”.

  Pokud hledáte mailovou adresu odesilate zprávy, nebo jednoho z příjemců, eM Client vám zobrazí malou nápovědu s hledanými výrazy na základě obsahu vaší složky s kontakty. Upozorňujeme, že @ není považován za oddělovač, celá adresa je jako jeden textový řetězec. Pokud hledáte text v rámci názvu domény, musíte použít žolíka: tzn. např. vyhledávání ‘*emclient.com’ najde [email protected].

 • Některé položky se mi zobrazují duplikovaně, mohu je nějak odstranit?

  Pokud se Vám některé zprávy zobrazují vícekrát, můžete použít funkci Deduplikátor. Tato funkce projde vybrané složky a zkontroluje duplikované položky. Nalezené případy duplikace je pak možné odstranit, přesunout do vybrané složky nebo v případě kontaktů i spojit.

  Tento nástroj najdete v Menu > Nástroje > Deduplikátor. Potom už stačí pouze vybrat jaké složky a jaké položky bude nástroj kontrolovat - e-maily, události, úkoly, nebo kontakty - a kliknout na Další. Můžete si zvolit, zda kontrolovat složky jednotlivě nebo ve skupinách a následně opět kliknout na tlačítko Další, kde konečně vyberete typ akce, kterou chcete provést na vybraných položkách.

  V případě, že se duplicity objevují v Oblíbených složkách a používate účet u Googlu, mohlo by se také jednat o problém se štítkovacím systémem Gmailu.

 • Jak mohu některé položky archivovat?

  eM Client podporuje dva typy archivace: lokální a na serveru.

  Pro lokální archivování obsahuje eM Client funkci Automatické archivování, díky které přesune zprávy starší než zvolený počet dnů ze serveru do složky Archiv v lokálních složkách (vlevo pod složkami účtů). Tuto funkci najdete v Menu > Nastavení > Pošta > Automatická archivace. Pro úspěšné archivování je důležite nastavit taky Rozsah archivace v sekci Nastavení účtu.

  Archivace na serveru je podporovaná pro všechny IMAP a Exchange účty. Použitím tlačítka ‘Přesunout do Archivu’ nebo zkratkou Ctrl+Shift+A přesunete zprávu do složky ‘Archiv’ v daném účtu. Jedinou výjimkou jsou Google účty. Možnostu ‘Přesunout do Archivu’ je dostupná pouze ve složce Příchozí pošta (inbox). Na Google serveru totiž nejsou vaše zprávy reálně uloženy ve složce Doručené - ty jsou v Google složce Všechny zprávy. Zprávy z inboxu se v něm zobrazí jen proto, že jsou označeny štítkem "inbox". Je to z toho důvodu, že Google složky odpovídají Google štítkům. Když si zvolíte možnost ‘Přesunout do archivu’, štítek Inbox se odstraní a zpráva se následně zobrazuje pouze ve svém skutečném umístění (ve složce Všechny zprávy).

 • Jak mohu exportovat data z eM Clienta?

  eM Client podporuje export do všech standardních typu souborů pro všechny vaše položky. E-maily můžete exportovat ve formátu .eml, kalendáře a úkoly jako soubory iCalendar (.ics) a vaše kontakty jako VCards (.vcf). Můžete rovněž exporovat nastavení účtů, pravidla, podpisy a další nastavení do souboru .xml a importovat je do jiné instance eM Clienta. Funkci exportu najdete v Menu > Soubor > Exportovat.

 • Jak mohu smazat účet?

  Smazat účet lze v Menu > Účty. Na levé straně dialogu uvidíte seznam všech účtů, které jste spojili s aplikací eM Client. Stáči vybrat účet, který chcete smazat a kliknout na ikonku koše v horní liště.

  Před smazáním účtu se však prosím ujistěte, že máte všechna data bezpečně zálohována nebo dostupná na vašem serveru, akci totiž není možné vzít zpět. V případě použití IMAP protokolu nebo POP3 protokolu s volbou zanechávání zpráv na serveru, se smaže jen lokální kopie dat a kompletní obraz vašich dat zůstane dál na serveru.

 • Jak mohu nastavit, který účet je výchozí?

  Pokud v rámci eM Clienta používáte několik e-mailových adres, jako výchozí bude automaticky označena ta, která byla přidána jako první. Tato adresa se např. automaticky použije jako adresa odesílatele, v případě, že píšete novou zprávu na neutrálním místě (třeba v Oblíbených složkách). Účet, ze kterého odesíláte zprávy můžete změnit kliknutím na e-mailovou adresu v okně Nová zpráva. Jestli chcete změnit svůj výchozí účet, jděte do Menu > Účty, vyberte si v seznamu preferovaný účet a klikněte na tlačítko s hvězdičkou. Účet označený hvězdičkou je výchozí.

 • Jak mohu změnit pořadí účtů v levé části aplikace?

  Pro změnu pořadí účtů jděte do Menu > Účty. Na levé straně dialogu uvidíte seznam všech účtů, které jste spojili s aplikací eM Client. Jednoduše klikněte na účet, který chcete přesunout a použijte tlačítka s šipkou pod seznamem účtů k nastavení pořadí. Tímto můžete měnit pořadí účtů v hlavní e-mailové sekci, umístění podsložek jednotlivých účtů se ale měnit nedá.

  Upozorňujeme, že změna pořadí účtů není to samé jako nastavení výchozího účtu. Výchozím účtem vždy zůstáva účet, který je označený hvězdičkou, není to nutně první účet v seznamu.

 • Jak si mohu nastavit pravidla?

  V hlavním menu aplikace vyberte Pravidla. V okně s možnostmi, které se objeví, můžete vytvořit a editovat pravidla. S procesem vám pomůže i průvodce pravidly.

 • Jak mohu upravit zkratky?

  Zkratky můžete upravovat dle potřeby v Menu > Nastavení > Obecné > Zkratky. Vždy klikněte na zkratku, kterou chcete upravit a zadejte kombinaci kláves, kterou chcete nově použít.

 • Jak mohu nastavit výchozí upomínku pro svůj kalendář?

  Stav výchozí upomínky je nastavený na ‘Bez upomínky’. V menu "Vlastnosti" můžete upravit čas výchozí upomínky pro jednotlivé složky. Pravým tlačítkem klikněte na podsložku vašeho kalendářového účtu (jakákoliv složka pod vaší e-mailovou adresou na levé straně v sekci Kalendáře a úkoly), vyberte Vlastnosti a nastavte vychozí upomínku v sekci Obecné. Můžete změnit taky barvu a další vlastnosti.

 • Jak si můžu upravit položky v panelu nástrojů?

  Klikněte pravým tlačítkem myší kamkoliv v panelu a vyberte Upravitt. V okně, které se zobrazí, můžete odebrat a přidat položky, nebo změnit jejich pořadí s použitím tlačítek Přidat, Odebrat a šipek. Ve verzích aplikace eM Client 7.1 a novějších můžete přizpůsobovat toolbary i centrálně v Menu > Nastavení > Vzhled > Panely nástrojů.

 • Proč se mi objevila zpráva, že jsem dosáhl maximálního počtu povolených překladů?

  eM Client používá pro překlad zpráv externí službu, takže každý překlad proveden přes jeho rozhraní musí být zaplacen. Z tohoto důvodu je používání této funkce pro uživatele s Free licencí omezeno. Na uživatele s Pro licencí se žádné omezení nevztahuje.