Otázky a Odpovědi

Narazili jste na funkci se kterou si nevíte rady?

Pokud si nevíte rady s některou z funkcí nebo hledáte jak nastavit některou z funkcí, připravili jsme pro vás návod jak nastavit ty nejdůležitejší. Doufáme, že zde najdete správnou odpověď, ale pokud ne, dejte nám vědět na našem komunitním fóru. Pokud patříte mezi uživatele Pro verze, využijte VIP podporu pro rychlejší odpověď.


 • Co jsou "Lokální složky"?

  Lokální složky jsou složky, které eM Client nesynchronizuje s žádným serverem. Veškerý jejich obsah je uložen lokálně v databázi aplikace. Lokální složky je možné používat v případě, že potřebujete uvolnit místo na serveru nebo chcete položky uchránit před výpadkem serveru či si je stáhnout pouze pro offline použití. Nezapomeňte však, že k tomu můžete použít i funkci stáhnout poštu pro použití offline, která stáhne obsah vybraných IMAP složek či celého účtu do lokální databáze aplikace.

 • Co jsou "Chytré složky"?

  Chytré složky jsou virtuální složky, které obsahují poštu ze všech složek dané kategorie (například z příchozí nebo odchozí pošty, ale i složek s označenými či kategorizovanými zprávami). Tato funkce vám tak umožní prohlížet všechnu vaši poštu nezávisle na tom, kolik mailových účtů máte v aplikaci přidaných. Pro více informací o “chytrých složkách” klikněte zde.

 • Jak si mohu nastavit pravidla?

  V hlavním menu aplikace klikněte na Nástroje a vyberte Pravidla. V okně nastavení lze nastavit pravidla pro několik typů přednastavených akcí, které stačí pouze doplnit údaji pro funkci pravidla, popřípadě vytvořit nové pravidlo s vlastními vybranými možnostmi pro chod pravidla.

 • Jak můžu změnit umístění databáze?

  V nastavení aplikace pod obecnými nastaveními lze upravit výchozí polohu databáze aplikace. Ta je s instalací nastavena na výchozí pozici ve vaší Roaming složce. V případě, že chcete umístění změnit, stačí na tomto místě v nstavení kliknout na tlačítko se třemi tečkami a následně aplikaci restartovat.

  Nezapomínejte však na to, že při změně umístění dat aplikace nepřesouvá data z vaší současné databáze, ale vytvoří databázi novou. Pokud chcete data přenést, je nutné databázi manuálně přesunout na zvolené umístění ze složky Roaming a na databázi odkázat v nastavení aplikace.

 • Jak mohu upravit zkratky?

  Zkratky je možné upravit v nastavení aplikace. V hlavním menu aplikace vyberte Nástroje > Nastavení > Obecné a v nastavení zkratek vždy vyberte zkratku kterou chcete upravit a ve spodní části okna zvolte možnost upravit.

 • Jak si mohu zazálohovat databázi pro přesun dat na jiný počítač?

  Nejjednodušší způsok, jak zazálohovat celou vaši databázi, je použít integrovanou funkci zálohování. V hlavním menu aplikace zvolte Soubor a možnost Zálohovat, eM Client automaticky provede zálohu celé databáze a umístí jí do složky přednastavené v nastavení aplikace pod možností Obecné > Zálohování. V nastavení aplikace lze zapnout automatické zálohování celé databáze do dané složky.

 • Mohu si nějak změnit interval zálohování nebo naplánovat, aby se zálohování provedlo v daný čas?

  V Nastavení zálohování v hlavním nastavení aplikace se ujistěte, že máte zapnuté automatické zálohování s vybraným intervalem zálohování a uchováním vybraného počtu posledních záloh. Bohužel eM Client v současné době nepodporuje úpravu času pro spuštění úlohy, ale po zapnutí backupu v aplikaci je možné použít integrovanou funkci windows Plánovač úloh, kde je možné tento čas změnit manuálně.

  V plánovači úloh najděte úlohu eM Client Database Backup a v možnostech úlohy nastavte, kdy chcete, aby byla úloha spuštěna.

 • Jak použiji funkci vyhledávání?

  I když používáte funkce jako jsou Pravidla nebo vlastní složky pro usnadnění orientace ve vašich mailových účtech a složkách, je občas těžké najít jeden konkrétní e-mail, proto je často výhodné použít funkci vyhledávání.

  Používání vyhledávání je jednoduché. Pokud jste v zobrazení Pošty, už jste si panelu pro hledání určite všimli. Nachází se hned nad seznamem přijatých zpráv v aktuální složce. Panel hledání je možné použít pro hledání klíčových slov v hlavičce, tělu či adresy odesílatele zprávy. Klíčová slova napište do panelu hledání a potvrdťe hledání klávesou “Enter”.

  Pokud hledáte mailovou adresu odesilate zprávy, či jednoho z příjemců, eM Client Vám zobrazí malou nápovědu s hledanými výrazy na základě obsahu vaší složky s kontakty. Pro zjednodušení hledání lze používat i částečné výrazy za použití ‘*’. Hvězdičku vložte před nebo za hledaný výraz podle toho, kde chcete vložit pro hledaný výraz “žolíka”, kterého hvězdička reprezentuje.

  Pro více informací o možnostech hledání zadejte do pole ‘?’ a hledání zobrazí nápovědu pro specifické výrazy a pomůže Vám tak najít správný výraz pro úspěšné vyhledání e-mailu.

 • Jak mohu smazat účet?

  Smazat účet lze v nastavení účtů přímo v aplikaci, v hlavním menu aplikace zvolte tedy Nástroje > Nastavení a zvolte účet, který chcete z aplikace odebrat, a použijte tlačítko smazat účet. Před smazáním účtu se však prosím ujistěte, že máte všechna data bezpečně zálohována či dostupná na vašem serveru, akci totiž není možné vzít zpět. V případě použití IMAP protokolu nebo POP3 protokolu s volbou zanechávání zpráv na serveru, se smaže jen lokální kopie dat a kompletní obraz vašich dat zůstane dál na serveru.

 • Jak mohu změnit pořadí účtů v levé části aplikace?

  Toto řazení je přímo závislé na řazení účtů v okně nastavení účtů. V hlavním menu aplikace tedy zvolte Nástroje > Účty, a použijte šipky pod seznamem účtu k přesunutí jednotlivých účtů v seznamu. Bohužel však není možné řadit jednotlivé podsložky účtů či přemístit Lokální složky nebo Archiv. Podsložky jsou řazeny abecedně a lokální složky jsou automaticky vždy zobrazeny pod seznamem ostatních účtů.

 • Jak mohu nastavit barvu či výchozí upomínku pro svůj kalendář?

  Výchozí upomínku lze nastavit ve vlastnostech složky. Otevřete svůj kalendář a pravým tlačítkem klikněte na podsložku vašeho kalendářového účtu a zvolte “Vlastnosti”. V hlavním okně s vlastnostmi složky je pak možné nastavit barvu, výchozí upomínku a další možnosti složky.

 • Některé položky se mi zobrazují duplikované, mohu je nějak odstranit?

  Pokud se Vám některé zprávy zobrazují duplikované, můžete použít funkci Deduplikátor. Tato funkce projde vybrané složky a zkontroluje duplikované položky. Nalezené případy duplikace je pak možné odstranit, přesunout do vybrané složky nebo v případě kontaktů i spojit.

  Pro použití Deduplikátoru v hlavním menu aplikace vyberte Nástroje a zvolte Deduplikátor, potom už stačí pouze vybrat jaké složky a jaké položky bude nástroj kontrolovat. V případě, že se duplicity objevují v chytrých složkách a používate účet u Googlu, mohlo by se také jednat o problém se štítkovacím systémem Gmailu.

 • Jak mohu některé položky archivovat?

  eM Client podporuje dva typy archivace. V nastavení aplikace pod Nástroje > Nastavení > Pošta > Automatické archivování lze nastavit automatickou archivaci. Automatická archivace přesune zprávy starší než zvolený počet dnů do složky Archiv v lokálních složkách. Uvolní se tak místo na serveru a pomůže vám tak udržet serverové složky čisté.

  Online archivace je podporována pouze na serveru který podporuje online archivaci, projeví se zobrazeným tlačítkem “Archivovat” v Inboxu účtu, které automaticky přesune mail z Inboxu do Archivační složky.

 • Jak si můžu upravit položky v toolbaru?

  Úprava položek v toolbaru není v současné době podporována.

 • Proč se mi objevila zpráva, že jsem dosáhl maximálního počtu povolených překladů?

  eM Client používá pro překlad zpráv externí službu, takže každý překlad proveden přes jeho rozhraní musí být zaplacen. Z tohoto důvodu je používání této funkce pro uživatele s FREE licencí omezeno. Na uživatele s PRO licencí se žádné omezení nevztahuje.